Le conseil d'administration

Le conseil d'Administration

De Pelsmacker Jean-Pierre

De Pelsmacker Jean-Pierre

Voorzitter/Président
Liaison WDC-IDO  / FDSF 

Dr. J. Vercouilliestraat 6A
9090 Melle

tel.: 09/230 94 33
gsm: 0495/21 19 34
operaties.5418@pandora.be

Ekkart Mar

Ekkart Mar

Vice-voorzitter/ Vice-président  
Secretaris -Sécretaire 

Boomlaarstraat, 211 bus 7
2500   Lier

tel.: 03/440 88 88
gms 0498/59.54 20
mar@ekkart.be

Arbyn Eddy

Arbyn Eddy

Wedstrijdafgevaardigde Bel-aL
Responsable Competitions Bel-aL

Mandenmakerstraat 10      
9100 Sint-Niklaas

gsm: 0472/05 25 40
fax: 03/778 00 91
eddy.arbyn@gmail.com

Roan Martine

Roan Martine

Penningmeester/ Trésorier

Martine Roan
Briel 81 - 9340 Smetlede
GSM: 0474/01.36.69

martine.roan@gmail.com

Matthys Dick

Matthys Dick

Verantw. / Respons. FDSF

Doornstraat 5                         
8610 Kortemark

gsm: 0473/90.91.80
dick@matthys.be

Van Durme Gudrun

Van Durme Gudrun

Redactie/ Rédaction Bulletin +PR


Kerkstraat 44                          
8930 Menen

tel.: 056/32 62 53
gms:0497/70.61.98
vandurmegudrun@telenet.be

Verdeure Karel

Verdeure Karel

Opleiding Dansleraars / Formation Profess.de Danse

Jozef Kluyskensstraat 25 bus 30     
9000 Gent

gsm: 0476/61.46.25
karel.verdeure@telenet.be

Arbyn-Verlee Rosanne

Arbyn-Verlee Rosanne

Administratief coördinator/Secrétariat administratif  

Mandenmakerstraat 10      
9100 Sint-Niklaas

gsm: 0497/53.12.25
fax: 03/778 00 91
eddy.arbyn@gmail.com

Marijke Soetaert / Koen Van Durme

Marijke Soetaert / Koen Van Durme

Wedstrijd Secretariaat FDSF VZW

Rodekruisplein 24 
8520 Kuurne

gsm: Marijke  +32 468 32 96 68 
gsm: Koen     +32 494 48 03 88
fdsf.secretariaat@gmail.com