MENU

Dansscholen

Dansscholen

BULDO is in de eerste plaats een beroepsvereniging voor dansleraren, maar een aantal van deze dansleraren leiden ook hun eigen dansschool. Dikwijls hebben deze dansscholen meerdere dansleraren in dienst, die, buiten hun algemene kennis, ook elk hun eigen specialiteit hebben. Dit maakt dat de BULDO dansschool steeds dansonderricht op topniveau kan aanbieden.

In de BULDO dansscholen gaat kwaliteit bovendien steeds gepaard met amusement, ontspanning en een aangename sfeer.

 

Dansclubs

Vele BULDO dansleraren werken ook in dansclubs en hebben geen eigen dansschool.

De dansclubs, die een BULDO dansleraar in dienst hebben, kunnen meestal ook dezelfde kwalitatieve voordelen bieden als de dansschool. Zij beschikken echter meestal niet over eigen gebouwen.