FDSF vzw (Federatie Disco, Show & Freestyle)

FDSF vzw

FDSF vzw "Federatie Disco Show en Freestyle" is een door Sport Vlaanderen erkende federatie die onlosmakelijk verbonden is met BULDO.

In FDSF vzw worden wedstrijden ingericht voor zowel disco, freestyle, modern jazz, hiphop, breakdance en dit voor verschillende leeftijdscategorieën zowel in solo, duo, trio, small groups als formatieteams.

Door de link met BULDO geeft dansen binnen FDSF vzw ook toegang tot het internationale danscircuit van IDO (International Dance Organization)ido

 

 

 


Mededeling

Maatregelen voor deelnemers aan FDSF wedstrijden tijdens de Coronatijden.

Fase 1: huidige toestand van de Corona-maatregelen van de overheid

  geen toeschouwers toegelaten.
 • Een eventuele life-streaming wordt onderzocht.
 • Er zullen "begeleiders" worden toegelaten (1 per 10 dansers per dansschool) die vooraf door hun dansschool of -club moeten worden aangemeld bij het secretariaat.
 • Mondmaskers zijn overal verplicht voor iedereen. Dit geldt ook voor de dansers, behalve als ze op de dansvloer staan om hun wedstrijd te dansen.
 • Er worden geen bekers voorzien. Alle finalisten ontvangen een certificaat.
 • De wedstrijden verlopen in blokken. Enkel de dansers die effectief moeten dansen in een blok en hun begeleiders (zie &2) worden in dat blok toegelaten.
 • Er wordt geen redance meer gedanst bij ex-aequo. Dit gebeurt via 'paper-redance' (cfr. IDO) waarbij de jury de nodige beslissingen neemt.
 • Tussen elk blok wordt de nodige tijd voorzien om de zaal, de kleedkamers en de vloer te reinigen. Hou hiermee rekening voor de toegangen die per blok gebeuren. Kijk hiervoor goed naar de timing.
 • Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk "gekleed voor de wedstrijd" naar de zaal te komen.
 • Inschrijvingen:
  Alle aansluitingsformulieren en betalingen van het lidgeld moeten ten laatste 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd binnen zijn op het secretariaat.  Op de wedstrijden worden geen attesten, noch betalingen ervan aanvaard. Dit betekent: wie niet in orde is, kan niet dansen.

 

Negatieve berichtgeving op sociale media

Beste dansleraren, coaches, dansers, ouders, supporters, bestuursleden en medewerkers, kortom dansfanaten.
De laatste weken hebben wij enkele verontrustende meldingen gekregen over het rondsturen en uitwisselen van storende, harde en ronduit kwetsende berichten via social media (Facebook, Twitter, Instagram,...) Messenger, Snapchat,... of de klassieke SMS) danscommunity. Momenteel wordt er gekozen om niet in dialoog te gaan over individuele casussen. Het is echter de perfecte gelegenheid om eens enkele basisprincipes aan te halen.

Negatieve berichtgeving op sociale media, lees meer

17/11/2017: Penalisatie van onze FDSF - wedstrijddanser in (en door) Danssport Vlaanderen.

Lees de nota van de voorzitter en het BULDO-bestuur!!!


Overzicht Documenten

Alle document kunnen via PDF-reader gelezen worden.

BEKNOPTE HANDLEIDING BIJ AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL

We raden je aan om bij elke aangifte van een sportongeval het officiële document uitgaande van Ethias te gebruiken!
Opgelet, dit document is enkel voor de aangifte van lichamelijke ongevallen. Materiële schade wordt door onze polis niet gedekt.
Wil je meer weten over hoe je een aangifte moet doen: klik hier

Voor het aangifteformulier zelf: klik hier


WEDSTRIJDKALENDER EN TIMETABLE

  

 

ONLINE INSCHRIJVEN VOOR WEDSTRIJDEN

  Inschrijven 

 

Opladen van uw eigen muziek voor de wedstrijd (FDSF)

Indien het secretrariaat een rugnr toegekend geeft voor uw inschrijving, kan u via deze weg uw muziek gaan opladen die gebruikt moet worden op de wedstrijd.

LET OP: Muziek moet wel minstens 2 dagen voor de wedstrijd opgeladen zijn anders zal uw muziek niet gekend zijn op de wedstrijd en is er dus kans dat uw niet zal moeten dansen.

Druk hier om op te laden

WEDSTRIJDRESULTATEN

   

 


Wens je meer informatie of wens je een bericht na te laten?