Nieuws

BELANGRIJK-IMPORTANT!!!!! Corona- Virus Melding

 

Beste dansers,

Het coronavirus en de voortvloeiende maatregelen die de Federale overheid heeft genomen in het belang van de gezondheid van haar burgers treffen ook onze (dans)sector zeer hard. Lees meer

Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG) in de sport aanpakken

De voorbije maanden is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van verschillende gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Bij het sporten - en zeker bij het dansen - horen heel wat aanrakingen. Dat creëert een...

Lees meer

IDO - International Dance Organization

Buldo is al jaren lid van de "International Dance Organization (IDO)" en geregeld nemen heel wat van onze dansers deel aan competities van IDO, vooral binnen de afdelin...

Lees meer

GDPR wetgeving

Wat is GDPR?

De GDPR (General Data Protection Regulation) is een Europese wetgeving die vanaf 25 mei 2018 de Belgische privacywetgeving aanvult. De wetgeving dient om je persoonsgegevens te beschermen. Verenigingen, organisatie...

Lees meer