Detail nieuws bericht

Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG) in de sport aanpakken.

De voorbije maanden is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van verschillende gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Bij het sporten - en zeker bij het dansen - horen heel wat aanrakingen. Dat creëert een cultuur van lichamelijkheid waarin de sporter en de trainer niet altijd kan uitmaken wat aanvaardbaar gedrag is. Daarnaast horen bij het begeleiden van kinderen en jongeren in de sport ook ondersteunende, helpende, troostende, verzorgende en andere aanrakingen. Deze aanrakingen zijn een vorm van non-verbale communicatie en worden vaak als aangenaam ervaren. Ze geven steun of versterken het groepsgevoel. Ze kunnen echter ook verder gaan en als onaangenaam ervaren worden. 

Uit recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. Vaak is de dader een succesvolle trainer en in de ogen van de rest van de sportclub een echte held! Dat vergroot de drempel om op te treden. De kans is dus reëel dat ook onze federatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast seksueel gedrag. Als we niet reageren indien er zich een probleem voordoet, is een vorm van "schuldig verzuim" niet veraf. 

 

De overheid wil hier een duidelijk signaal geven en wil - samen met de sportfederaties - tot een gecoördineerde aanpak rond seksueel grensoverschrijdend gedrag komen. Als erkende sportfederatie dient de FDSF vzw zich mee in te schrijven in deze campagne. Zes beleidsmaatregelen werden in de samenwerkingsovereenkomst tussen de erkende sportfederaties en Sport Vlaanderen vastgelegd: 

  1. Het aanstellen van een "Aanspreekpunt Integriteit". Dit is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit. 
  2. Preventie. Via vorming en sensibilisering kan een sportfederatie continue aandacht voor dit thema stimuleren. 
  3. Een ethische commissie. Dit is een adviserende werkgroep die binnen de sportfederatie instaat voor het verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken. 
  4. Een gedragscode. Dit is een document met richtlijnen waarmee de sportfederatie aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. 
  5. Een handelingsprotocol. Dit is een stappenplan dat gevolgd wordt bij een vermoeden, een onthulling of een vaststelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
  6. Een tuchtrechtelijk systeem. Dit zorgt voor een duidelijke procedure om beschermend en/of sanctionerend op te treden bij incidenten. Het omvat een tuchtreglement met sancties en het installeren van een tuchtrechtelijk orgaan. 

Inmiddels zijn we gestart met het eerste beleidspunt. Joke Verfaillie heeft zich geëngageerd als Aanspreekpunt Integratie (API) voor FDSF vzw. Ze heeft zich ingeschreven voor de opleiding en zal kortelings haar taak kunnen opnemen. 

Joke Verfaillie (°Roeselare, 35) zette op haar zesde de eerste stapjes op de dansvloer. De dansschool werd meteen haar tweede thuis. Ze danste er disco, hiphop en clipdance bij de jeugd, maar schakelde na enkele jaren over op latin, ballroom, swing en salsa. Toch was het uiteindelijk de FDSF-wedstrijdvloer waarop ze terecht kwam als formatiedanseres en team captain. Van wedstrijdverantwoordelijke was het slechts een kleine stap richting coaching, choreografie en deelname aan IDO wedstrijden. Sinds 2013 is Joke vooral achter de schermen van het wedstrijdcircuit te vinden als scruteneer voor FDSF en Bel-aL. Ze is onafhankelijk, neutraal en kan zich dus inleven in de gang van zaken, zowel voor als achter de schermen.  

  

Joke Verfaillie,
Aanspreekpunt Integriteit FDSF vzw: joke.verfaillie@gmail.com  - 0494/42.26.28
 

 

 

 

Meer info op:
www.ethischsporten.be/ondersteuningSGG
en  www.sportmetgrenzen.be 

Terug naar overzicht