Wedstrijden

BULDO is er niet alleen voor de dansleraar, maar ook voor hen, professionals en amateurs,  die het wedstrijddansen wensen te beoefenen.

Onder de koepelfederatie BULDO ressorteert FDSF vzw.

In samenwerking met een aantal dansscholen/-clubs, richt FDSF vzw elk dansseizoen meerdere wedstrijden in.

Deze wedstrijden, die ook open staan voor buitenlandse dansers, geven de danser de kans om de nodige ervaring en routine op te doen om België waardig te vertegenwoordigen op internationale wedstrijden.

We onderscheiden:
• De Professionals (Buldo)
• De Belgian Amateur League (Bel-aL) binnen FDSF vzw (standaard-latin-koppeldans)
• FDSF vzw (Federatie Disco Show en Freestyle), disco, hiphop, jazz en modern,...

Professionele danswedstrijden

Deze wedstrijden worden "Grand Prix" genoemd.
De Grands Prix worden ingericht in Standaard en Latin, Argentijnse Tango, Salsa, Swing maar ook in de diverse IDO-disciplines van het koppeldansen, evenals in de diverse categorieën showdans.

Alle Professional dansparen kunnen ook deelnemen aan de internationale wedstrijden georganiseerd door WDC (World Dance Council).

 • Lees hier meer over de reglementen.
 • Wil je enkel pro's in actie zien, ga dan naar deze link
 • Wil je in contact komen met de verantwoordelijke voor de wedstrijddansers, ga dan naar deze link.
 • De Grands Prix worden meestal samen ingericht met de Bel-aL (Belgium Amateur League) wedstrijden.
  Zie in de kalender waar de Grands Prix georganiseerd worden.

Kalender   Inschrijven        

+Timetable  

Huidige profwedstrijddansers

Angelo Schabon en Leen Schoemakers

Arend Vandevelde en Sandrine Andre

Patrick Lagaet en Hilde De Bel

Bel-aL (Belgian Amateur League)

Belgian Amateur League (Bel-aL)

De Belgian Amateur League (Bel-aL) maakt, onder de koepel van Buldo, deel uit van de federatie FDSF vzw en als dusdanig ook van Sport Vlaanderen. Bel-aL is de wedstrijdafdeling waar de wedstrijden voor standaard en latijnse dansen, de verscheidene soorten koppeldans (Salsa, Bachata, Argentijnse Tango, Jitterbug, Discoswing/-fox) evenals het formatiedansen onder ressorteren.

Bel-aL hoort internationaal bij de WDC AL (World Dance Council Amateur League).

 

 

Wedstrijdreglement Bel-aL/Bel-aL Competition rules

Klik hier voor het wedstrijdreglement van het seizoen 2020-2021.

Alle wijzigingen t.o.v. het vorig dansseizoen zijn in het blauw aangegeven.

Click here for the competition rules for the 2020-2021 season.

All changes from the previous dance season are indicated in blue.

Maatregelen voor deelnemers aan Bel-aL wedstrijden tijdens de Coronatijden.

Fase 1: huidige toestand van de Corona-maatregelen van de overheid

 • Mondmaskers zijn overal verplicht voor iedereen. Dit geldt ook voor de dansers, behalve als ze op de dansvloer staan om hun wedstrijd te dansen.
 • Er worden geen bekers voorzien. Alle finalisten ontvangen een certificaat.
 • De wedstrijden verlopen in blokken. Enkel de dansers die effectief moeten dansen in een blok en de eventuele toeschouwers worden in dat blok toegelaten.
 • Aan het einde van elk blok heeft een prijsuitreiking plaats. De dansers zorgen er voor dat zij reeds in gewone kledij staan en dat hun eventuele bagage ingepakt klaar staat om onmiddellijk na deze prijsuitreiking de site te verlaten.
 • Tussen elk blok wordt de nodige tijd voorzien om de zaal en de kleedkamers te reinigen. Hou hiermee rekening voor de toegangen die per blok gebeuren. Kijk hiervoor goed naar de timing, zodat je niet buiten hoeft te wachten.
 • Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk "gekleed voor de wedstrijd" naar de zaal te komen.
 • Toeschouwers zullen slechts beperkt worden toegelaten (volgens de geldende regels van de overheid). Sommige wedstrijden zullen zonder publiek plaatsvinden. Dit zal worden aangekondigd in de kalender.

 

 

 Belangrijke documenten    

 

BEKNOPTE HANDLEIDING BIJ AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL

We raden je aan om bij elke aangifte van een sportongeval het officiële document uitgaande van Ethias te gebruiken!
Opgelet, dit document is enkel voor de aangifte van lichamelijke ongevallen. Materiële schade wordt door onze polis niet gedekt.
Wil je meer weten over hoe je een aangifte moet doen
: klik hier

Voor het aangifteformulier zelf: klik hier

Geleide trainingen voor wedstrijdparen

Wedstrijdkalender en Timetable

Kalender           

                            +Timetable 

Online inschrijven voor wedstrijden

Inschrijven 

Wedstrijdresultaten

Wens je meer informatie of een bericht na te laten?

FDSF vzw (Federatie Disco, Show & Freestyle)

FDSF vzw

FDSF vzw "Federatie Disco Show en Freestyle" is een door Sport Vlaanderen erkende federatie die onlosmakelijk verbonden is met BULDO.

In FDSF vzw worden wedstrijden ingericht voor zowel disco, freestyle, modern jazz, hiphop, breakdance en dit voor verschillende leeftijdscategorieën zowel in solo, duo, trio, small groups als formatieteams.

Door de link met BULDO geeft dansen binnen FDSF vzw ook toegang tot het internationale danscircuit van IDO (International Dance Organization)ido

 

 

 


Mededeling

Maatregelen voor deelnemers aan FDSF wedstrijden tijdens de Coronatijden.

Fase 1: huidige toestand van de Corona-maatregelen van de overheid

  geen toeschouwers toegelaten.
 • Een eventuele life-streaming wordt onderzocht.
 • Er zullen "begeleiders" worden toegelaten (1 per 10 dansers per dansschool) die vooraf door hun dansschool of -club moeten worden aangemeld bij het secretariaat.
 • Mondmaskers zijn overal verplicht voor iedereen. Dit geldt ook voor de dansers, behalve als ze op de dansvloer staan om hun wedstrijd te dansen.
 • Er worden geen bekers voorzien. Alle finalisten ontvangen een certificaat.
 • De wedstrijden verlopen in blokken. Enkel de dansers die effectief moeten dansen in een blok en hun begeleiders (zie &2) worden in dat blok toegelaten.
 • Er wordt geen redance meer gedanst bij ex-aequo. Dit gebeurt via 'paper-redance' (cfr. IDO) waarbij de jury de nodige beslissingen neemt.
 • Tussen elk blok wordt de nodige tijd voorzien om de zaal, de kleedkamers en de vloer te reinigen. Hou hiermee rekening voor de toegangen die per blok gebeuren. Kijk hiervoor goed naar de timing.
 • Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk "gekleed voor de wedstrijd" naar de zaal te komen.
 • Inschrijvingen:
  Alle aansluitingsformulieren en betalingen van het lidgeld moeten ten laatste 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd binnen zijn op het secretariaat.  Op de wedstrijden worden geen attesten, noch betalingen ervan aanvaard. Dit betekent: wie niet in orde is, kan niet dansen.

 

Negatieve berichtgeving op sociale media

Beste dansleraren, coaches, dansers, ouders, supporters, bestuursleden en medewerkers, kortom dansfanaten.
De laatste weken hebben wij enkele verontrustende meldingen gekregen over het rondsturen en uitwisselen van storende, harde en ronduit kwetsende berichten via social media (Facebook, Twitter, Instagram,...) Messenger, Snapchat,... of de klassieke SMS) danscommunity. Momenteel wordt er gekozen om niet in dialoog te gaan over individuele casussen. Het is echter de perfecte gelegenheid om eens enkele basisprincipes aan te halen.

Negatieve berichtgeving op sociale media, lees meer

17/11/2017: Penalisatie van onze FDSF - wedstrijddanser in (en door) Danssport Vlaanderen.

Lees de nota van de voorzitter en het BULDO-bestuur!!!


Overzicht Documenten

Alle document kunnen via PDF-reader gelezen worden.

BEKNOPTE HANDLEIDING BIJ AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL

We raden je aan om bij elke aangifte van een sportongeval het officiële document uitgaande van Ethias te gebruiken!
Opgelet, dit document is enkel voor de aangifte van lichamelijke ongevallen. Materiële schade wordt door onze polis niet gedekt.
Wil je meer weten over hoe je een aangifte moet doen: klik hier

Voor het aangifteformulier zelf: klik hier


WEDSTRIJDKALENDER EN TIMETABLE

  

 

ONLINE INSCHRIJVEN VOOR WEDSTRIJDEN

  Inschrijven 

 

Opladen van uw eigen muziek voor de wedstrijd (FDSF)

Indien het secretrariaat een rugnr toegekend geeft voor uw inschrijving, kan u via deze weg uw muziek gaan opladen die gebruikt moet worden op de wedstrijd.

LET OP: Muziek moet wel minstens 2 dagen voor de wedstrijd opgeladen zijn anders zal uw muziek niet gekend zijn op de wedstrijd en is er dus kans dat uw niet zal moeten dansen.

Druk hier om op te laden

WEDSTRIJDRESULTATEN

   

 


Wens je meer informatie of wens je een bericht na te laten?