Corona-regels voor Organisatoren Disco, Jazz+showdance, Modern, Hiphop

FASE 1: toestand van de Corona-regels van de overheid op 28.09.2020

a)      Maatregelen voor de organisatoren.

 

o   Er worden op de diverse wedstrijden geen toeschouwers toegelaten. We onderzoeken in hoeverre we tegen betaling (8€) een life-streaming kunnen implementeren. Ook dansleraren en coaches worden als begeleider beschouwd.

o   Evenwel zullen “begeleiders” (1 begeleider per 10 dansers per dansschool) worden toegelaten.

Ook dansleraren en coaches worden als begeleider beschouwd.

De organisator ontvangt, vanuit het wedstrijdsecretariaat, de lijst van de toegelaten begeleiders. Deze lijst, die aan de ingang ligt, wordt door de organisator bijgehouden en ondertekend door de er op voorkomende betrokkenen bij aankomst.

o   Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen. Wie er geen bijheeft moet deze ter plaatse kunnen aankopen. De federatie zal instaan voor de “levering” van de mondmaskers. Ze worden verkocht tegen 2 euro/stuk).

o   Het verplicht dragen van een mondmasker moet overal heel duidelijk vermeld worden!

o   Indien iemand zich, na verwittiging, niet aan de maatregelen wil houden, moet die uit de zaal gezet worden. Bij weerspannigheid kan de hulp van de politie worden ingeroepen. De betrokkene kan er eerst door de organisator (of zijn vertegenwoordiger) op gewezen worden dat politietussenkomst een boete van 250€ tot gevolg zal hebben.

o   Handgel moet  voorzien zijn.

o   Er moeten duidelijke looplijnen aangeduid worden zodat de dansers weten waar ze zich moeten begeven naar het secretariaat voor de aanmelding, naar de kleedkamers en naar de dansvloer. Opgaan en afgaan van de vloer moet duidelijk aangeduid  worden.

o   De organisatoren duiden de plaatsen aan waar de dansers en begeleiders binnen hun bubbels mogen zitten.

o   Er worden geen bekers voorzien. Alle finalisten ontvangen een certificaat.

o   De eventuele live-stream (in onderzoek) wordt desgevallend aangeboden aan de inkomprijs, zijnde 8 euro voor de gewone preselecties.

o   EHBO:

Voor disco, hiphop/clip en Jazz, modern, showdance: 2 personen.

o   Organisatoren die (Vb. omwille van huur gebouw…) voor de inrichting van hun preselectie genoodzaakt zijn een toelating te vragen aan de burgemeester van de gemeente moeten deze toelating, 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijd, een exemplaar bezorgen aan Dick Matthys en aan het FDSF-secretariaat.

o   De organisatiebijdrage wordt niet opgevraagd, enkel de bijdrage voor Unisono (Sabam en Billijke Vergoeding) ten bedrage van 150 € blijft verschuldigd.

 

b)      Verloop van de wedstrijden – volgorde van de blokken

 

Wedstrijden jazz, modern, showdance:

 

De wedstrijden op zaterdag worden integraal afgewerkt.

Indien echter de wedstrijden op zondag doorgaan zal, ingevolge uitlopende timingproblemen, hetzij de disciplines jazz+showdance hetzij de discipline modern afgewerkt worden.

 

§  Alle deze wedstrijden starten om 9 uur

§  Aantal juryleden: 5

§  Vloercommissaris: 1

§  Scruteneer: 1

§  Secretariaat: 1

 

  • Mini kids en Children:

jazz, modern, showdance (zowel voor solo, duo, small groups en formaties) – prijsuitreiking – vloerreiniging

Bij de prijsuitreiking voor small groups en formaties mag slechts 1 vertegenwoordiger van het team aanwezig zijn. De prijsuitreiking moet per categorie worden gedaan. Andere categorieën mogen op dat ogenblik niet aanwezig zijn.

Alle dansers en begeleiders verlaten de zaal.

 

  • Juniors 1 en 2 Jazz:

solo, duo, small groups en formaties – prijsuitreiking

Alle dansers verlaten de zaal

  • Juniors 1 en 2 modern:

solo, duo, small groups en formaties,

 

  • Daarna showdance duo, small groups en formaties – prijsuitreiking

Vloerreiniging

Alle dansers en begeleiders verlaten de zaal.

 

  • Adult, adult 2 en adults 24 +: jazz: solo, duo, small group en formaties
  • Adult, adult 2 en adults 24 +: modern: solo, duo, small group en formaties
  • Adult, adult 2 en adults 24 +: showdance: duo, small group en formaties

Prijsuitreiking

 

Wedstrijden: clip 1, clip 2 en breakdance, hiphop en hiphop battles.

 

§  Aantal juryleden: 5

§  Vloercommissaris: 1

§  Scruteneer: 1

§  Secretariaat: 1

 

Mini Kids en Children: start to dance,clip 1, clip 2, hiphop solo, hiphop duo, hiphop small group en hiphop formaties.

Prijsuitreiking.

Deze dansers  en begeleiders verlaten de zaal.

Vloerreiniging.

 

Juniors 1 en 2: start to dance,clip 1, clip 2, breakdance, hiphop solo, hiphop duo, hip hop battles,  hiphop small group en hiphop formaties.

Prijsuitreiking.

Deze dansers  en begeleiders verlaten de zaal.

Vloerreiniging.

 

Adult, adult2 en adult 24+: start to dance, clip 1, clip 2, breakdance, hiphop solo, hiphop duo, hip hop battles, hiphop small group en hiphop formaties.

Prijsuitreiking.

Deze dansers  en begeleiders verlaten de zaal.

Vloerreiniging.

 

Wedstrijden disco.

 

Deze wedstrijden worden opgesplitst in twee soorten wedstrijden en worden telkens op 1 vloer gedanst.

 

§  Al deze wedstrijden starten om 10 uur.

§  Aantal juryleden: 5

§  Vloercommissaris: 1

§  Scruteneer: 1

§  Secretariaat: 1

 

 

A.      Wedstrijd junioren1 en 2

Voor solo, pauze, duo,pauze, small groups, pauze  en formaties- prijsuitreiking

 

B.      Wedstrijd: children, adult, adult2 en adult 24 +

o   children

Voor solo, pauze, duo pauze, small groups pauze, formaties pauze

Prijsuitreiking

Deze dansers  en begeleiders verlaten de zaal.

Vloerreiniging

 

o   adult, adults 2 en adults 24 +

Voor solo, pauze, duo pauze, small groups pauze, formaties pauze

Prijsuitreiking

Deze dansers  en begeleiders verlaten de zaal.

 

c)       Varia:

 

Algemene opmerking: voor prijsuitreiking en reiniging zaal en herinrichting bubbels dient 1 uur voorzien te worden.

 

Juryleden en alle andere officials moeten mondmasker dragen.

 

Er wordt geen redance meer gedanst bij ex-aequo. Dat gebeurt via ‘ paper-redance'(cfr. IDO), waarbij de jury de nodige beslissingen neemt.

 

De namen van de begeleiders moeten door de dansschool/-club tijdig aan het secretariaat worden bezorgd.  Het secretariaat geeft de lijst door aan de organisator.

 

 

Fase 1 blijft van kracht tot eind 2020. Komt er een wijziging en gaat men over naar fase 2 dan zal een tijdige aankondiging hiervan gebeuren.