Corona Update

Inzake: toestand dansscholen – dansclubs!

 

Beste collega’s,

Gelet op het meest recente Ministerieel besluit d.d. 28/10/2020 en de beslissingen die heden 29/10/20, ingevolge de verhoogde coronacijfers, door de Federale regering werden getroffen zijn verstrengde maatregelen van kracht die ook voor onze danssector hun toepassing vinden.

Het is thans verboden om nog enige vorm van dansactiviteiten indoor te organiseren.
Uitzondering is er voor profsportactiviteiten indien de bevoegde minister dit toestaat.

Laat ons hopen dat:
• de coronacijfers snel verbeteren zodat we de scholen/clubs opnieuw kunnen opstarten.
• er compensaties worden voorzien voor onze sector.

Hou jullie gezond!
Als bijlage voegen we het MB 29/10/2020.

Mvg.
Rosanne Arbyn Jp De Pelsmacker
Administratief Coördinator Voorzitter