Coronamaatregelen

CORONAMAATREGELEN VOOR BEL-AL EN FDSF WEDSTRIJDEN VANAF 20.11.2021

Verwijzend naar de stringente vigerende wetgevingen, inzonder het KB en MB 19/11/2021, waarbij diverse coronamaatregelen door de overheid worden opgelegd en die op 20.11.2021 ingaan, heeft het bestuursorgaan BULDO/FDSF vzw beslist dat tot nader order op alle wedstrijden de volgende regels zowel voor dansers en publiek gelden:

Het CST (Covid-Safe-Ticket) is verplicht om toegang te krijgen en/of deel te nemen. 

Het dragen van het mondmasker is eveneens verplicht voor iedereen.  Het mag enkel afgezet worden

  • Tijdens het dansen van de wedstrijd (dus enkel door deelnemers)
  • Wanneer men iets eet of drinkt
  • Wanneer men neerzit aan een tafel

Kinderen tot 10 jaar worden hiervan vrijgesteld.

Ongeacht de beperkte vrijstellingen raden wij ten sterkste aan dat het mondmasker ten allen tijde (dus ook zittend) wordt gedragen.

Gezien voldoende ventilatie wordt voorzien (dikwijls via open ramen) zal de temperatuur in de zaal lager zijn dan vroeger.  Het verdient dan ook aanbeveling dat iedere aanwezige zorgt voor wat warmere kledij.

Uiteraard kan de verantwoordelijke organisator nog bijkomende maatregelen treffen…

Het is dan ook aangeraden om, naast de timing, desgevallend ook die bijkomende maatregelen na te kijken.