IDO presents INTERNATIONAL CONTINENT vs CONTINENT CHAMPIONSHIPS 2021

 1. Wie kan deelnemen?
  Bestuur van Buldo heeft beslist dat enkel dansers en groepen die ingeschreven waren voor IDO-wedstrijden die doorgingen tussen 01.01.2019 en 31.12.2020 kunnen deelnemen.
 2. Buldo-bestuur beslist dat nationale kwalificatieronde niet wordt georganiseerd.
 3. Inschrijvingen:
  • De inschrijvingen gebeuren enkel via een Buldo-leraar.
  • De inschrijvingen UITERLIJK op 31.03.2021 via mail indienen naar:
   • Tino Van de Velde: via WeTransfer naar ( samen met de video ) ti*************@ho*****.com
   • En per mail ( enkel de inschrijving , geen video ) naar Koen Van Durme: kv*****@gm***.com
  • Bij de inschrijving wordt duidelijk vermeld:
   • Naam en voornaam van de danser, alsook het rijksregisternummer
   • Solo, duo, groep of formatie
   • Discipline
  • De samenstelling van de groepen moet doorgestuurd worden via de gekende lijsten.
   Het rijksregisternummer van de dansers en de gekozen discipline moeten vermeld worden.
 4. Video’s:
  • De video’s uitsluitend via ‘ WeTransfer’ mailen naar Tino Van de Velde.
  • De video’s moeten UITERLIJK op 31.03.2021 ingediend zijn en voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan in het document van IDO.
 5. Betaling:
  • De betaling voor deelname, UITERLIJK op 31.03.2021, op rekening van het FDSF-secretariaat BE90 0018 1793 8432.
   Bij laattijdige storting wordt de inschrijvingniet doorgevoerd.
  • Als referentie moet duidelijk de naam van de danser of de groep en de discipline weergegeven worden.
  • Het secretariaat staat in voor de uiteindelijke betaling naar het secretariaat van IDO.

We wensen jullie heel veel succes.

Marijke Soetaert
Wedstrijdsecretartaat

fd***************@gm***.com

Jean-Pierre De Pelsmacker

Voorzitter