FDSF – Belastingvermindering voor sportactiviteiten in 2020 – fiscaal attest

FDSF – Belastingvermindering voor sportactiviteiten in 2020 – fiscaal attest

Het recht op belastingvermindering voor uitgaven betreffende de opvang tijdens sportactiviteiten van kinderen van minder dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar wordt geregeld in artikel 145/35 WIB 92 (aj. 2021) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Derhalve vindt u in bijlage een attest inzake uitgaven 2020 voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar of met een zware handicap jonger dan 18 jaar.

Vak I werd door IVA rp Sport Vlaanderen ingevuld. Vak II dient door de sportfederatie / de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding te worden ingevuld.

Sportieve groeten,

Het bestuur