Archive

Congres 2021

Niettegenstaande de Covid-cijfers nog steeds goed zijn, gelden er nog altijd regels die door de overheid worden opgelegd.

Buldo wil er ook mee voor zorgen dat onze leraren het nieuw seizoen ‘gezond’ kunnen aanvangen.

Het bestuuursorgaan heeft dan ook beslist om tijdens het congres de volgende regels toe te passen :

Read More »