BEKNOPTE HANDLEIDING BIJ AANGIFTE SPORTONGEVAL

We raden je aan om bij elke aangifte van een sportongeval het officiële document uitgaande van Ethias te gebruiken! Opgelet, dit document is enkel voor de aangifte van lichamelijke ongevallen. Materiële schade wordt door onze polis niet gedekt.

Je kan het aangifteformulier eenvoudig downloaden via deze link

Enkele richtlijnen bij het invullen van het document:
Het document bestaat uit 4 pagina’s, tracht steeds alle gegevens zo correct mogelijk en duidelijk leesbaar in te vullen. Dit versnelt de afhandeling van het schadedossier.
Rubriek 1 -Identiteit van de verzekeringsnemer- is uitsluitend voorbehouden voor de federatie en moet je NIET invullen.
Vergeet niet om op alle documenten de vereiste handtekening(en) te plaatsen.
Kleef op pagina 3 een klever van het ziekenfonds!
Neem van je aangifte en attesten steeds een kopie (persoonlijk dossier).

Zend je AANGIFTEFORMULIER, vergezeld van een afzonderlijke nota met daarop je contactgegevens (naam/voornaam – telefoon/gsm – mailadres en de attesten/rekeningen die je reeds in je bezit hebt), binnen de vier dagen na het ongeval per gewone brief naar:

Jean-Pierre De Pelsmacker, voorzitter Buldo/Fdsf vzw
Dr. J. Vercouilliestraat, 6 A
9090 MELLE

Na enkele weken kent de verzekeringsmaatschappij je schriftelijk een dossiernummer toe.
Verzamel in afwachting alle onkostennota’s en hou alles zelf bij.
Zodra het dossiernummer in jouw bezit is verloopt de briefwisseling uitsluitend via de verzekeringsmaatschappij en kan je de gemaakte kosten doorgeven.

Met vriendelijke groeten,

Jean-Pierre De Pelsmacker
Voorzitter Buldo / FDSF vzw / Bel-aL