Wedstrijden

BULDO is er niet alleen voor de dansleraar, maar ook voor hen, professionals en amateurs, die het wedstrijddansen wensen te beoefenen.

Onder de koepelfederatie BULDO ressorteert FDSF vzw.

In samenwerking met een aantal dansscholen/-clubs, richt FDSF vzw elk dansseizoen meerdere wedstrijden in.

Deze wedstrijden, die ook open staan voor buitenlandse dansers, geven de danser de kans om de nodige ervaring en routine op te doen om België waardig te vertegenwoordigen op internationale wedstrijden.

Freedom to dance behoort tot onze waarden en normen.

Onze wedstrijden staan, mits het respecteren van onze reglementen, open voor iedereen.

Indien je over een BULDO member-master-diploma met jurylicentie beschikt kan je bepaalde disciplines jureren.

Overzicht belgische jury druk hier

Buitenlandse juryleden moeten een WDC- of IDO-licentie hebben.

BEKNOPTE HANDLEIDING BIJ AANGIFTE SPORTONGEVAL

We raden je aan om bij elke aangifte van een sportongeval het officiële document uitgaande van Ethias te gebruiken! Opgelet, dit document is enkel voor de aangifte van lichamelijke ongevallen. Materiële schade wordt door onze polis niet gedekt.

Wil je meer weten over hoe je een aangifte moet doen: klik hier

Voor het aangifteformulier: klik hier

Professionals

De wedstrijden worden “Grand Prix” genoemd.
De Grands Prix worden ingericht in Standaard en Latin, Showdans, maar ook in de diverse IDO-disciplines o.a. Argentijnse Tango, Salsa, Swing en solodans latin en standaard.
Alle Professional dansparen kunnen ook deelnemen aan de internationale wedstrijden georganiseerd door IDO en  WDC (World Dance Council).

      • Lees hier meer over de reglementen.
      • De Grands Prix worden meestal samen ingericht met de Bel-aL (Belgium Amateur League) wedstrijden.

Belgian Amateur League

De Belgian Amateur League (Bel-aL) maakt, onder de koepel van Buldo vzw, deel uit van de federatie FDSF vzw en als dusdanig ook van Sport Vlaanderen.

Bel-aL is de wedstrijdafdeling waar de wedstrijden voor standaard en latijnse solo en koppeldansen, de verscheidene soorten koppeldans (Salsa, Bachata, Argentijnse Tango, Jitterbug, Discoswing/-fox) evenals het formatiedansen onder ressorteren. Bel-aL hoort internationaal bij de WDC AL (World Dance Council Amateur League).

Belangrijke documenten en informatie

FDSF vzw “Federatie Disco Show en Freestyle”
is een door Sport Vlaanderen erkende federatie die onlosmakelijk verbonden is met BULDO. In FDSF vzw worden wedstrijden ingericht voor zowel disco, freestyle, modern jazz, hiphop, breakdance en dit voor verschillende leeftijdscategorieën zowel in solo, duo, trio, small groups als formatieteams. Door haar link met BULDO heeft dansen binnen FDSF vzw ook het prerogatief tot deelname aan EK en WK’s binnen het internationale danscircuit via IDO (International Dance Organization).                       

 

Belangrijke documenten en informatie

FDSF
(Disco / Modern /Jazz / Hip Hop / Clipdance/ Showdance)