Aanvraag wedstrijdorganisatie(s) seizoen 2024-2025

Beste collega’s,

Zoals jullie weten worden de aanvragen tot organisatie van een Bel-Al of FDSF-wedstrijd ingediend via onze website www.buldo.be.

Via de knop “kalender” in de hoofding kan je onder “aanvraag wedstrijd nieuw seizoen” een standaard/latin of disco-hiphop-Jazz/modern verzoek indienen.

De deadline (closing date) is vastgesteld op 15.05.2024!

Uit de ingezonden aanvragen zal dan een definitieve kalender opgesteld worden. De toekenning is afhankelijk van een aantal parameters die  onder de keuzekalender op de website vermeld staan.

Het moet de bedoeling zijn dat de wedstrijden over het ganse seizoen mooi verspreid zijn.

Voor de wedstrijden in het Bel-aL circuit dienen minstens 2 data voor elke wedstrijd te worden ingevuld.

Ter informatie geven we nog mee dat voor :

  • bij aanvraag van een discowedstrijd tevens een wedstrijd in een andere discipline vereist is FDSF
  • bij aanvraag van de organisatie van het kampioenschap van België in de discplines FDSF ook de organisatie van een disco in het najaar nodig is.

Voor de organisatie van het kampioenschap van België (FDSF) verschijnt ook een brochure waarin voorwaarden worden opgesomd om dit evenement op een zo hoog mogelijk niveau te tillen en de organisator te helpen en te informeren bij dit grootschaliger evenement.

Tevens wordt het kampioenschap FDSF opgedeeld in twee weekends (disco en hiphop/jazz-modern)

Met sportieve groeten.
Het bestuursorgaan