Algemene vergadering 26.02.2023

Beste Collega’s,

Hierbij de uitnodiging, de agenda en de verschillende documenten om de algemene vergadering in Herent, dansschool De Smet-Camby van 26.02.2023 bij te wonen.

De AV wordt voorafgegaan door een studiedag Argentijnse tango van 10-12 uur.

Mvg
Jean-Pierre De Pelsmacker
Voorzitter

Documenten

Uitnodiging

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Activiteitenverslag 2022

Balans Leden

Resultatenrekening leden

Verslag van de rekeningtoezichters BULDO

Handelingsprotocol

Tuchtreglement

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING FDSF vzw

Balans FDSF vzw

Resultatenrekening FDSF vzw

Verslag van de rekeningtoezichter FDSF vzw