Buitengewone Algemene Vergadering

Beste Collega’s,

Betreft: Buitengewone Algemene Vergadering 15.08.2022 om 17.00 uur – Salons Mantovani in Oudenaarde.

Gelet op deze belangrijke statutaire wijziging is het aangewezen dat onze leden zo talrijk mogelijk aanwezig zijn

Jean-Pierre De Pelsmacker

Voorzitter

Uitnodiging

Huishoudelijk reglement

Statuten

Notulen 10/04/2022