GELEIDE TRAININGEN (BEL-AL)
Zoals reeds eerder meegedeeld wil BULDO / Bel-aL de kwaliteit van haar dansparen helpen verbeteren. Daarom organiseren wij in beide disciplines regelmatig “geleide trainingssessies” voor onze Bel-aL paren, gegeven door gerenomeerde buitenlandse trainers. Deze sessies behandelen de ‘basic danstechniek’. Er worden geen choreo’s gegeven. Ze nemen dus niet de plaats in van de eigen dansleraar/trainer van de dansparen maar willen er een aanvulling van zijn.

Voor wie toegankelijk?

Uitsluitend voor paren die (cumulatief):
  • Reeds dansen in de Bel-aL competitie
  • Voor een club/school van een erkend BULDO-dansleraar
Inschrijvingen dienen, ten laatste 3 dagen op voorhand, te gebeuren op volgend email-adres: bel-al.wedstrijdsecretariaat@buldo.be Bij voorkeur door de erkende Buldo-dansleraar. Door het paar zelf, mits vermelding van hun Buldo-dansleraar (enkel indien de Buldo-dansleraar deze inschrijving niet kan/wil doen).
Comme indiqué précédemment, BULDO / Bel-aL souhaite contribuer à améliorer la qualité de ses couples de danseurs. C'est pourquoi nous organisons régulièrement des "formations guidées" pour nos couples Bel-aL dans les deux disciplines, dispensées par des formateurs étrangers de renom. Ces sessions couvrent la "technique de base de la danse". Aucune chorégraphie n'est donnée. Ils ne se substituent pas au professeur/formateur de danse du couple, mais le complètent.

Accessible pour qui ?

Exclusivement pour les couples qui (cumulativement) : Déjà danser dans le concours Bel-aL Pour un club/école d'un professeur de danse BULDO reconnu. Les inscriptions doivent être faites au moins 3 jours à l'avance à l'adresse électronique suivante : bel-al.wedstrijdsecretariaat@buldo.be. De préférence par le professeur de danse reconnu de Buldo. Par le couple lui-même, en mentionnant son professeur de danse Buldo (uniquement si le professeur de danse Buldo ne peut/veut pas faire l'inscription).