Statuten

Statuten

Beste Collega’s,

Na de wijzigingen en goedkeuringen (met dank aan collega Etienne Minne) aan de voorgestelde statuten op de AV dd 13/02/22 stellen we thans de aangepaste statuten ter lezing en goedkeuring voor op de eerstvolgende buitengewone statutaire algemene vergadering die zal doorgaan in Lint op 10/04/22 om 12.30 uur.

Opmerkingen kunnen tot 15.03.22 via mail ingezonden worden.

Jean-Pierre De Pelsmacker

Voorzitter

Huishoudelijk reglement

Statuten