Uittreksel strafregister

Geachte collega’s,

 

Het beschermen van minderjarigen en het vermijden van een mogelijke aantasting van hun fysieke, psychische of seksuele integriteit is zeer belangrijk. 

Daarom voerde de Vlaamse overheid (decreet 03.06.2022) de verplichting in om binnen verschillende sectoren, waaronder de sportsector, van de nieuwe medewerkers een uittreksel uit het strafregister ‘Model Artikel 596.2 minderjarigenmodel’ op te vragen en te controleren.

Deze verplichting vormt uiteraard slechts één schakel binnen een ruimer integriteits- en aanwervingsbeleid van organisaties.

 

Met sportieve groeten,

Jean-Pierre De Pelsmacker

Voorzitter

De wetgeving (decreet) is enkel voor Vlaanderen van toepassing...