Unisono

NSZ (Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen) botst met Unisono/Sabam en

roept handelaars op om factuur niet te betalen.

NSZ is begin deze week door Unisono formeel aangemaand om binnen de 24 uur zijn akkoord te geven over een eenzijdig voorstel van Unisono m.b.t. de vergoedingen die zelfstandigen verschuldigd zijn voor het gebruik van muziek. Dit ondanks het feit dat ze gesloten waren omwille van de lockdown. NSZ en zijn sectorale partners reageren negatief, zowel op de inhoud als op de vorm van het voorstel én de manier van handelen van Unisono/Sabam!

NSZ heeft samen met Horeca Brussel de eerste “class action” van werkgevers tegen Unisono/Sabam over dit onderwerp aangespannen. Het doel ervan is een eenvoudig beginsel vanuit het gezond verstand te doen toepassen: “Als de handelszaken van zelfstandigen door de federale overheid gesloten zijn, zoals tijdens de pandemie, kan er geen sprake zijn van het betalen van vergoedingen voor de maanden sluiting. Geen muziek, geen royalties.” Toch ziet Unisono het niet zo. Er hebben vergaderingen tussen de juridische raadgevers van beide partijen plaatsgevonden en er is een juridische agenda opgesteld. Zonder enig overleg en heel plots deelt Unisono mee dat zij vanaf deze week zomaar oproepen tot betaling zullen sturen naar alle betrokken zelfstandigen: cafés en restaurants, fitnesscentra, schoonheidssalons, kappers, kermisexploitanten, enz.

Een totaal onevenwichtig voorstel

Een schoonheidssalon dat in 2020-2021 7 maanden heeft moeten sluiten, krijgt 2 maanden solidariteitsvergoeding van Unisono. “Dit is gewoon een aalmoes” benadrukt Ann Van Doren. Idem voor de horecazaken, die elf maanden verplicht gesloten moesten blijven. Voor de nachtclubs is het nog erger. Zij zijn reeds ruim 15 maanden gesloten en op basis van het voorstel van Unisono zullen zij een creditnota ontvangen voor slechts 4 maanden sluiting.

Unisono/Sabam wil enkel voor 2021 (nog niet afgesloten jaar) een tegemoetkoming doen. Het voegt daar voor 2020 nog een maand aan toe. “Dit plaatst een kleine zelfstandige en Sabam op gelijke voet!” Iedereen moet dezelfde solidariteitsinspanning leveren, stelt Unisono. Dit is niet correct en onbillijk. Unisono/Sabam weigert immers het dossier voor 2020 op een andere manier te bekijken, omdat de maand van solidariteit die in 2020 werd aangeboden, definitief een feit is voor hen! “NSZ heeft hiermee nooit ingestemd of deze overeenkomst in 2020 ondertekend. Voor NSZ en zijn partners moet het totale aantal maanden van sluiting in zowel 2020 als 2021 worden samengeteld. Solidariteit tussen Sabam en de zelfstandige? In elk geval geen 50/50”, zegt NSZ.

Een onpraktische procedure

Om ervoor te zorgen dat ze de zelfstandigen -enkel zij die erom vragen- niet te veel terug moeten geven, heeft Unisono/Sabam een ingewikkelde procedure opgezet met extra korte termijnen en dit midden in de jaarlijkse vakantieperiode. De benadeelde handelaars moeten zelf een aanvraag tot terugbetaling doen. “Als je zeker niets wil terugbetalen, moet je het zo aanpakken”, aldus Ann Van Doren, directeur communicatie NSZ. Om al deze redenen dringt NSZ er bij Unisono/Sabam op aan redelijk te zijn en aan de onderhandelingstafel te komen zoals eerder werd voorgesteld: om een constructieve dialoog aan te gaan, waarbij de ingeleide juridische procedure uiteraard nog steeds wordt gehandhaafd.

“Wij vragen aan alle getroffen zelfstandigen die in de komende dagen een schikking zullen ontvangen om geduld te hebben en dit niet te betalen, maar te wachten op de verdere gesprekken/gerechtelijke procedure.”