Wijziging statuut nav nieuwe vennootschapswet waar beroepsfederaties worden omgevormd tot vzw’s

Beste collega’s,

Ingevolge de wijzigingen in de vennootschapswetgeving is het noodzakelijk om onze statuten aan te passen. In dit kader leggen we het voorstel tot wijziging aan jullie voor ter bespreking. Graag uw opmerkingen, suggesties en aanvullingen.

We zullen de vernieuwde statuten ter goedkeuring voorleggen op de bijzondere statutaire algemene vergadering van 13 februari 2022.