Nieuwsberichten

Uittreksel strafregister

Geachte collega’s,   Het beschermen van minderjarigen en het vermijden van een mogelijke aantasting van hun fysieke, psychische of seksuele integriteit is zeer belangrijk.  Daarom voerde de Vlaamse overheid (decreet 03.06.2022) de verplichting in om

Lees meer »